İnsan ihtiyaçları günümüzde çeşitlenmiş ve buna paralel olarak kullandıkları ihtiyaç alanları da farklılık göstermeye başlamıştır. İş ya da tatil amaçlı kullandığımız otel ve moteller, sağlık ve buna dayalı olarak (romatizmal gibi…) jeotermal tesisler, yaşamın stresinden kurtulmak istediğimizde, toplantı, eğlence ve spor kompleksleri… Bunlar ve benzeri tesislerin hizmet verirken gözardı edemeyeceği ve teknik altyapının önemli bir parçası da izolasyondur. Bu bina ve tesislerin, bodrum, iç ve dış cephe, çatı, çatı altı, sauna, havuz ve burada sayamadığımız bir çok bölgelerine etki eden sıcak ve soğuk hava, olması gereken ısı seviyesini düşürür ya da yükseltir. Bu hizmet sektörlerinde iş sahibi ve yöneticiler, kullandıkları iklimleme cihazlarının değişen iklim koşullarından dolayı yetersiz kaldıklarını bilirler. Tek parça uygulama sayesinde ısı köprüleri oluşturmaz. Enerji ve buna bağlı giderleri en alt seviyede tutar.Oteller,moteller ve kaplıcalar, toplantı, eğlence ve spor kompleksleri ve benzeri tesislerin hizmet verirken gözardı edemeyeceği teknik altyapının en önemli parçası izolasyondur. Bina ve tesislerin bodrum, iç cephe ara bölme duvarlar, çatı, çatı altı gibi bölgelerine etki eden sıcak ve soğuk hava,olması gereken ısı seviyesini yükseltir yada düşürür. Kullanılan iklimlendirme cihazları çoğunlukla yetersiz kalır.Açık çatı ve fayans üstü teras polyurea uygulamarımız